ftic line
Địa chỉ: Phòng 814, Tòa nhà Resco, B15, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0462 884 839  -  Fax: 0462 884 838
Mobile:    0915 232 815
Email:  + hongnhung@ftic.com.vn